essay house or flat photo essay tungkol sa pagtatapon ng basura